header mini

KONTAKT

Prezes: 507251249

Naczelnik: 508272060

Z.Prezesa:  501851509

Z.Naczelnika: 739049710

Sekretarz: 602184306

Gospodarz: 693517640

header mini

logo osp

logo psp bez tla

header ministrazakpng 13 2019 11 09


Nowy projekt dla dzieci i młodzieży współorganizowany przez OSP Bełk, OSP Przegędza, OSP Palowice, OSP Szczejkowice, OSP
Leszczyny.


Zbiórka dzieci i młodzieży w naszej remizie w piątek o 17.00.
Pierwsze działania to przygotowanie do Dziecięcych Manewrów Strażackich, których głównym organizatorem jest OSP Bełk.


Następnie rozpoczniemy przygotowania do miasteczka ruchu drogowego, odpowiedzialnym będzie nasza jednostka.

Pozostałe działania zostaną omówione na zbiórkach w poszczególnych OSP.

Środki finansowe na realizację projektu pochodząz budżetu Gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny oraz wkładu własnego partnerów projektu.

Zapraszamy w piątek o 17.00.