header mini

KONTAKT

Prezes: 507251249

Naczelnik: 508272060

Z.Prezesa:  501851509

Z.Naczelnika: 739049710

Sekretarz: 602184306

Gospodarz: 693517640

header mini

logo osp

logo psp bez tla

header mini

herb osp leszczyny bez tła płomien

Ochotnicza Straż Pożarna Leszczyny

Ochotnicza Straż Pożarna powstała 23 maja 1909 r. W swych początkach liczyła 25 członków czynnych, którzy regularnie raz w miesiącu przeprowadzali ćwiczenia ze sprzętem strażackim. W roku 1910 przy OSP działał chór, który przetrwał do I wojny światowej. Wybuch wojny w 1914 r. spowodował pobór wszystkich strażaków do wojska. Działalność jednostki podupadła.

W roku 1922 OSP została reaktywowana. Strażacy brali czynny udział w uroczystościach państwowych i regionalnych w miejscowości i poza jej granicami. Organizowali ćwiczenia i manewry strażackie. W roku 1929 podczas uroczystości 20-lecia OSP otrzymała sztandar, który przetrwał II wojnę światową i obecnie znajduje się w Izbie Pamięci. W okresie międzywojennym OSP była jedną z najaktywniejszych organizacji w Leszczynach. Na zawodach i konkursach strażackich zajmowała czołowe miejsce, otrzymując wyróżnienia i nagrody pieniężne.

Po II wojnie światowej strażacy aktywnie przystąpili do kompletowania rozgrabionego sprzętu strażackiego i przystąpili do ćwiczeń. Już we wrześniu 1945 r. leszczyńscy strażacy ze sztandarem brali udział w wojewódzkim zjeździe strażackim w Katowicach. W dowód uznania za wieloletnią działalność społeczną władze gminy w 1974 r. nadały leszczyńskiej straży sztandar według obowiązującego regulaminu.

W latach 1960-2000 strażacy z OSP Leszczyny brali udział w ponad 1130 akcjach gaśniczo-ratowniczych, między innymi biorąc udział w gaszeniu tak dużych pożarów jak pożar Rafinerii w Czechowicach-Dziedzicach, pożary lasów w rejonie Olkusza, Miasteczka Śląskiego, Rudach Kozielskich i Raciborskich, pożar Koksowni Radlin, Knurów i wielu innych.

W zakresie szkolenia pożarniczego jednostka ta posiada wiele sukcesów, zdobywając na zawodach strażackich w latach 1970-2015 ponad 60 pucharów, między innymi: dwukrotnie brała udział w eliminacjach do ogólnopolskich zawodów pożarniczych, zajmując II miejsce, a osiem razy brała udział w zawodach wojewódzkich, reprezentując powiat rybnicki.

W roku 1991 jednostka otrzymała od władz gminy i miasta nowy samochód pożarniczy, z którym brała udział w pożarze w Rudach w roku 1992. Obecnie w związku ze zmianami organizacyjnymi w pożarnictwie, OSP w Leszczynach została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Zmusiło to jednostkę do wzmożenia szkolenia specjalistycznego oraz do dostosowania jej do nowych wymagań. Obecnie jednostka liczy 34 członków czynnych oraz 18 członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. 

Krzysztof Kluczniok, Edward Ostroch