header mini

KONTAKT

Prezes: 602184306

Z.Prezesa: 784085572

Naczelnik: 508272060

Z.Naczelnika: 691950585

Sekretarz: 506427733

Gospodarz: 693517640

Członek Zarządu: 507251249

Członek Zarządu: 535302120

header mini

logo osp

logo psp bez tla

header mini

SYSTEM DSP-50

Zintegrowany System Alarmowania i Ochrony Ludności DSP-50 jest przeznaczony do zdalnego, radiowego uruchamiania syren alarmowych Obrony Cywilnej i Ochotniczych Straży Pożarnych oraz do alarmowania/powiadamiania osób wyposażonych w pagery (DSP-90S) i telefony komórkowe (Terminal DTG-53). Współpraca systemu DSP-50 z syrenami elektronicznymi (np. z serii DSE) umożliwia dodatkowo rozgłasznie komunikatów głosowych oraz dowolnych dźwięków.

System DSP-50 może być stosowany: w sieciach alarmowych Państwowej Straży Pożarnej na terenie jednego powiatu- struktura dwupoziomowa: stacja powiatowa- stacja obiegowa (syrena), w sieciach alarmowania Obrony Cywilnej - jako hierarchiczny system wojewódzki, posiadający czteropoziomową strukturę powiadamiania: stacja wojewódzka- stacja powiatowa- stacja gminna- stacja obiegowa (syrena), w obu ww. sieciech równocześnie - jako Zintegrowany System Alarmowania i Ochrony Ludności.

Skrócony opis działania:

W systemie DSP-50 alarmowanie, powiadamianie i testowanie może odbywać się: ręcznie- z klawiatury stacji bazowej DSP-15, automatycznie- za pomocą komputera osobistego (PC) wyposażony w program komputerowy AKCJA i podłączonego do stacji bazowej DSP-15.

Zastosowanie komputera nie jest konieczne, ale usprawnia procedurę alarmowania i testowania, zwłaszcza przy dużej złożoności systemu.

Informacje o wywoływanych alarmach są przesyłane radiowo w sposób zakodowany. Poprzez zastosowanie specjalnych algorytmów wzajemnych potwierdzeń, system zapewnie stuprocentową pewność przesyłania alarmów. Ponad to w sieciach Obrony Cywilnej system generuje tzn. zmienne kody oraz hasła wprowadzane przez użytkownika, co uniemożliwia wykorzystanie systemu przez osoby niepowołane.

W sieciach alarmowania Obrony Cywilnej sygnały wywoławcze mogą być generowane przez wszystkie rodzaje stacji bazowych. Są one następnie retransmitowane przez stacje bazowe podległe w strukturze hierarchicznej:

- stacja bazowa wojewódzka

- stacja bazowa powiatowa

- stacja bazowa gminna

- stacja obiektowa.

Po wysłaniu ze stacji bazowej sygnału wywoławczego, identyfikują go wszystkie stacje obiektowe. Po weryfikacji poprawności kodu oraz sprawdzeniu zasilania syreny głównej (wszystkich faz), następuje włączenie syreny i przesyłanie potwierdzenia zwrotnego do stacji bazowej, która wywoła alarm.

Dyspozytor na stanowisku kierowania może określić rodzaj alarmu: sygnał ciągły, przerywany, modulowany (parametry czasowe sygnały alarmowego można zaprogramować). Możliwe jest również sprzęgnięcie toru fonicznego radiostacji w stacji obiektowej z podłączoną do niej syreną elektroniczną (np. DSE) lub megafonem, co umożliwia przekazywanie ludności komunikatów słownych bezpośrednio ze stanowiska dyspozytorskiego.

W przypadku braku łączności ze stacją obiektową lub braku zasilania syreny, następuje zwrotna procedura powiadamiania dyspozytora o awarii.

W systemie DSP-60 możliwe jest również testowanie łączności z wszystkimi podległymi stacjami obiektowymi bez włączania syren alarmowych. Pozwala to na zdalne sprawdzenie całego toru tj. radiotelefonu, systemu kodowania i zasilania syren. Wysyłanie sygnału testowego odbywa się rocznie ze stacji bazowej lub automatycznie z programu komputerowego AKCJA. To drugie rozwiązanie umożliwia wykonywanie o ustalonych godzinach automatycznej kontroli sprawności urządzeń alarmowych wraz z rejestracją i wydrukami rezultatów alarmowania lub testowania.

Jak może działać system w OSP Leszczyny.

Jeżeli wystąpi zdarzenie, a dyspozytor będzie potrzebował naszej jednostki to w dyspozytorni wykona komendę URUCHOM SYRENĘ W OSP LESZCZYNY. W ten sposób bezpośrednio uruchomi się system w straży. Sygnał drogą radiową przejdzie do jednostki OSP Leszczyny i uruchomi syrenę, a także wyśle powiadomienie do strażaków, aby szybko wstawili się w remizie. W ten sposób jednostka ma szansę na szybsze stawienie się, a także zaoszczędzenie cennego czasu.