header mini

KONTAKT

Prezes: 602184306

Z.Prezesa: 784085572

Naczelnik: 508272060

Z.Naczelnika: 691950585

Sekretarz: 506427733

Gospodarz: 693517640

Członek Zarządu: 507251249

Członek Zarządu: 535302120

header mini

logo osp

logo psp bez tla

header mini

TERRORYZM

Terroryzm to szeroki termin na oznaczenie użycia siły lub przemocy w stosunku do osób lub własności, w celu zastraszenia, przypuszenia lub okupu.

Terroryści często występują z pogróżkami, by wywołać strach w społeczeństwie i przekonać obywateli, że Rząd nie jest w stanie zapobiec terrorowi. Skutki terroryzmu mogą obejmować znaczną liczbę ofiar, uszkodzenia budynków, zakłócenia w dostępie do tak podstawowych wsług, jak: elektryczność, dostawy wody, komunikacja miejska, telekomunikacja i opieka medyczna.

Mozesz przygotować się na poradzenie sobie podczas ataku terrorystycznego, korzystając z tych samych sposobów, które znajdują zastosowanie podczas innych sytuacji kryzysowych:

bądź czujnym i zorientowanym w tym, co dzieje w najbliższym otoczeniu. Podstawową cechą terroryzmu jest to, iż nie ma lub pojawia się mało znaków ostrzegawczych,

w czasie podróży należy przedsięwziąć wszelkie możliwe środki ostrożności. Zwracaj uwagę na rzucające się w oczy lub po prostu nietypowe zachowania. Nie przyjmuj od obcych osób żadnych pakunków. Nie pozostawiaj bagażu bez opieki,

zapamiętuj gdzie znajdują się wyjścia ewakuacyjne. Zawczasu pomyśl, któredy można by ewakuować sie w pośpiechu z budynku, metra lub zatłoczonych miejsc. Zapamiętaj gdzie znajdują się klatki schodowe,

zapamiętuj elementy z najbliższego otoczenia. Zwróć uwagę na ciężkie lub łatwo tłukące się przedmioty, które mogą być przesunięte, zrzucone lub zniszczone podczas wybuchu.

Porady KG PSP "Zasady postępowania na wypadek zagrożenia atakiem terrorystycznym"

W supermarketach, domach towarowych, kinach, lotniskach, dworcach itp. :

- nie parkuj przed wyjściami z obiektów,

- pilnuj swoich dzieci,

- zwracaj uwagę na podejrzane pakunki, nietypowe zapachy,

- zgłoś o swoich podejrzeniach słuzbie ochrony bądź obsłudze obiektu.

W Przypadku, gdy usłyszysz alarm:

- bezwzględnie podporządkuj się poleceniom służb ochrony lub komunikatom rozgłaszanym przez głośniki,

- najkrótszą drogą opuść obiekt, pilnuj swojej rodziny!

- udziel pomocy osobom starszym lub niepełnosprawnym,

- nie korzystaj z wind - możesz zostać uwięziony,

- nie wracaj do obiektu.

W przypadku zdarzenia:

- jeżeli jesteś ranny - wzywaj głosem pomocy,

- jeżeli możesz, udziel pomocy poszkodowanym, wynosząc ich poza strefę bezpośredniego zagrożenia,

- oddychaj przez chusteczkę lub osłoń usta i nos kawałkiem materiału,

- natychmiast opuść obiekt,

- wykonuj polecenia ratowników, służby ochrony i policji.

Pamiętaj!

W przypadku silnego zadymienia spowodowanego pożarem, najwięcej tlenu jest przy podłodzee. W przypdaku zadymienia poruszaj się na kolanach lub nisko schylony, w miarę możliwości wzdłuż ścian.

Strażacy radzą: Jak postępować w przypadku otrzymania przesyłki niewiadomego pochodzenia.

W przypadku otrzymania jakiejkolwiek przesyłki niewiadomego pochodzenia lub budzącej podejrzenia z jakiegokolwiek innego powodu

1. brak nadawcy

2. brak adresu nadawcy

3. przesyłka pochodzi od nadawcy lub z miejsca, z którego nie spodziewamy się

należy:

1. nie otwierać tej przesyłki!

2. umieścić tę przesyłkę w grubym worku plastikowym, szczelnie zamknąć.

3. Worek ten należy umieścić w drugim, grubym, plasikowym worku, szczelnie należy zamknąć: zawiązać na supeł i zakleić taśmą klejącą.

4. paczki nie należy przemieszczać; należy pozostawić ją na miejscu.

5. powiadomić lokalny posterunek policji (tel. 997; komórka 112) lub straż pożarną (tel. 998)

Służby te podejmą wszystkie niezbędne kroki w celu bezpiecznego przejęcia przesyłki.

W przypadku, gdy podejrzana przesyłka została otwarta i zawiera jakąkolwiek podejrzaną zawartość w formie stałej (pył, kawałki, blok, galaretkę, pianę lub inną) lub płynnej należy:

- możliwie nie naruszać tej zawartości: nie rozsypywać, nie przenoscić, nie dotykać, nie wąhać, nie powodować ruchu powietrza w pomieszczeniu (wyłączyć system wentylacji i klimatyzacji, zamknąć okna).

- należy całą zawartość umieścić w wroku plastikowym, zamknąć go i zakleić taśmą lub plastrem.

- neleży dokładnie umyć ręce.

- zaklejony worek umieścić w drugim worku, zamknąć go i zakleić.

- ponownie dokłądnie umyć ręce.

-  w przypadku braku odpowiednich opakowań należy unikać poruszania i przemieszczania przesyłki.

- bezzwłocznie powiadomić lokalny posterunek policji (tel. 997; komórka 112) lub straż pożarną (tel. 998) i stosować się do ich wskazówek.

- po przybyciu właściwych służb należy bezwzględnie stosować się do ich zaleceń.

Ścisłe przestrzeganie tych zaleceń pozwoli zwiększyć Twoje bezpieczeństwo i Twoich bliskich.