header mini

KONTAKT

Prezes: 602184306

Z.Prezesa: 784085572

Naczelnik: 508272060

Z.Naczelnika: 691950585

Sekretarz: 506427733

Gospodarz: 693517640

Członek Zarządu: 507251249

Członek Zarządu: 535302120

header mini

logo osp

logo psp bez tla

header mini

W obliczu powodzi...  

Bądź świadomy niebezpieczeństwa powodzi, zwłaszcza jeśli mieszkasz na niskopołożonym terenie, w pobliżu strumienia, rzeki lub poniżej zapory wodnej. Każda nawet najmniejsza rzeka może spowodować podtopienie lub zalanie terenu wokół niej. Zagrożenie powodziowe możliwe jest również na innych obszarach podczas wystąpienia obfitych opadów. 

Pogotowie przeciwpowodziowe wprowadza się, gdy poziom wody w rzece wzrasta do poziomu otrzegawczego i nadal się podnosi.

Alarm powodziowy ogłasza się (z uwzględnieniem warunków lokalnych), gdy poziom wody w rzece osiągnie stan alarmowy, a probnoza hydrologiczna przewiduje dalszy przybór wód.

Przed powodzią:

- dowiedz się u władz lokalnych, jakie jest zagrożenie i ryzyko powodziowe Twojego miejsca zamieszkania, a ponadto gdzie zlokalizowane są miejsca tymczasowego zakwaterowania ewakuowanej ludności, zwierząt, pojazdów i innego mienia;

- rozważ możliwości zabezpieczenia budynku przed powodzią poprzez uszczelnienie drzwi i piwnic materiałami wodoodpornymi;

- ubezpiecz siebie i rodzinę oraz swój majątek;

- zapoznaj się z powodziowymi sygnałami ostrzegania i alarmowania zazwyczaj jest to dźwięk syreny alarmowej, gong lub specjalny sygnał dzwonów kościelnych;

-upewnij się, że wszyscy członkowie Twojej rodziny, zwłaszcza dzieci, wiedzą co robić w razie powodzi; naucz dzieci jak i kiedy wezwać policję, straż pożarną i inne służby oraz podmioty ratownicze.

W czasie zagrożenia powodziowego:

-włącz odbiornik na częstotliwość lokalnej stacji radiowej w celu wysłuchania komunikatów o zagrożeniu i sposobach postępowania;

- miejsca sypialne i najcenniejsze rzeczy przenieś na górne kondygnacje budynku;

- zabezpiecz dokumenty osobiste Twoje i Twojej rodziny, np. poprzez przywiązanie przedmiotów i urządzeń do stabilnych elementów, tak aby nie zostały zabrane przez wodę;

- zgromadź w domu niezbędne zapasy niepsującej się żywności oraz czystej wody;

-przygotuj się do ewentualnej ewakuacji prewencyjnej lub ratowniczej, zapakuj dokumenty i najcenniejsze części dobytku;

- zabezpiecz się w odpowiednią ilość źródeł swiatła - latarki, świece, zapasowe baterie;

- uzgodnij z domownikami sposoby porozumiewania się w razie rozdzielenia; najlepiej przekazujcie informacje o swoim miejscu pobytu wspólnym znajomym lub rodzinie zamieszkałej poza terenem zagrożonym powodzią;

- jeśli możesz odeślij dzieci i osoby starsze w bezpieczne miejsce, np. do rodziny, znajomych;

- przygotuj się do ochrony swojego domu i dobytku przed skutkami powodzi (przygotuj worki z piaskiem);

- usuń z terenu posesji pojazdy i przemieść je w bezpieczne miejsce;

- usuń z najbliższego otoczenia wszystkie toksyczne substancje, takie jak pestycydy i środki owadobójcze;

- jeśli masz jakieś zwierzęta, znajdź dla nich bezpieczne miejsce; pamiętaj aby w chwili nadejścia powodzi nie były uwiązane i w razie zaistnienia takiej potrzeby, mogły same się uratować, najlepiej jeśli pozwolisz na ich ewakuację prewencyjną;

- jeśli masz dostęp do Internetu, monitoruj probnozy pogody i stanu zagrożenia.

W czasie powodzi:

- kiedy pojawi się nagle zagrożenie powodziowe, wyłącz główne zasilanie elektryczne, odłącz sieć gazową i wodociągową, a także zamknij zasuwy (zawory) sieci kanalizacyjnej, zatkaj kratki ściekowe oraz uszczelnij szambo;

- jeśli posiadasz telefon komórkowy miej go pod ręką;

- włącz radioodbiornik zasilany bateriami na częstotliwość lokalnej stacji radiowej, aby uzyskać najnowsze informacje o sytuacji; zazwyczaj radio podaje także informacje o zagrożeniu i sposobach postępowania;

- przygotuj się do ewentualnej ewakuacji; pamiętaj, że osoby dorosłe powinny mieć przy sobie niewięcejk niż 50 kg bagażu;

- miej pod ręką apteczkę pierwszej pomocy i niezbędne leki używane przez domowników, niezbędny zapas jedzenia i wody pitnej, ciepłe ubrania, śpiwory i koce (zgromadź je w górach partiach domu, mieszkania);

- nie używaj w gospodarstwie domowym wody ze studni ani wody gruntowej;

- w przypadku niebezpieczeństwa natychmiast przemieść się na wyżej położone terenu;

- w przypadku nakazu opuszczenia domu, zrób to natychmiast; dzieciom znajdującym się pod Twoją opieką przypnij do ubrania karteczkę z ich imieniem i nazwiskiem oraz kontaktem do ich opiekunów;

- jeśli czas pozwoli, zostaw wiadomość dla innych z informacją dokąd i kiedy wyjechałeś, jeśli posiadasz skrzynkę na listy, to zostaw wiadomość właśnie tam;

- jeśli musiałeś opuścić swój dom, zarejestruj się w punkcie ewidencyjnym w ten sposób łatwiej odnajdzie Cię rodzina;

- jeśli poruszasz się właśnym samochodem i ugrzęźniesz na zalanym obszarze, szybko opuść pojazd; najlepiej jedź tylko drogami wyznaczonymi przez władzę;

- jeżeli woda szybko się przemieszcza, nie chodź po zalanych obszarach;

- postaraj się nie panikować, bądź rozsądny, zachowaj trzeźwość umysłu;

- staraj się pomogać innym, w tym podmiotom ratowniczym.

Po powodzi:

- słuchaj komunikatów radiowych i telewizyjnych;

- jak najdłużej pozostań poza zasięgiem wód powodziowych i zatorów lodowych;

- nie wracaj do domu dopóki władze nie ogłoszą, że jest to bezpieczne oraz nie zostanie przywrócone zaopatrzenie w wodę pitną, usprawiony system kanalizacyji i usunięte odpady;

-sprawdź fundamenty Twojego domu czy nie ma pęknieć lub innych uszkodzeń, a w przypadku watpliwości zgłoś to do nadzoru budowlanego, władz samorządowych i do ubezpieczyciela;

- upewnij się, że budynek nie grozi zawaleniem- sprawdź ściany, podłogi, okna i drzwi, uważaj na poluzowane tynki i sufity; budynki, które znalazły się w zasięgu zalania (nie tylko przy głównym nurcie), po ustąpieniu wód mogą zachowywać się niestabilnie; sprawdź instalację elektyczną i gazową;

- jeśli to jest możliwe, przed przystąpieniem do usuwania skutków powodzi w Twoim domu zrób zdjęcia bądź zapis wideo zastanych uszkodzeń; materiał ten przydatny będzie dla firmy ubezpieczeniowej przy ubieganiu się o odszkodowanie, pomoże udokumentować straty; wielkość strat powodziowych zgłoś niezwłocznie w firmie ubezpieczeniowej;

- w ramach możliwości włącz się do pomocy w usuwaniu skutków powodzi; zalane pomieszczenia zdezynfekuj, wywietrz, wysusz i odmaluj (szczególnie, jeśli przechowujesz w nich żywność, przygotowujesz posiłki lub jeżeli przebywają w nich dzieci); meble odsuń od ścian na co najmniej 20 cm i podnieś minimum 5 cm od podłogi;

- wyrzuć calą żywność, która miała kontakt z wodą powodziową, a do celów spożywczych używaj tylko wody butelkowanej lub dowożonej beczkowozami przeznaczonymi do wody pitej.

Telefony alarmowe:

- Policja 997

- Straż Pożarna 998

- Pogotowie Ratunkowe 999

- Straż Miejska 986

- wspólny telefon alaromwy 112

Wymachując w czasie powodzi kolorową flagą lub kawałkiem materiału, możesz prosić o pomoc:

- flaga biała - chcesz opuścić miejsce, w którym jesteś

- flaga czerwona - potrzebna pomoc medyczna

- flaga niebieska - prosisz o jedzenie i wodę

Znaki sygnalizacyjne stosowane dla pilotów śmigłowców:

X- potrzebna pomoc medyczna

V- potrzebna pomoc (YES)

N- niepotrzebna pomoc (NO)

PAMIĘTAJ!

  • NIE USZKADZAJ WAŁÓW PRZECIEWPOWODZIOWYCH,

NIE PRZEJEŻDŻAJ PRZEZ WAŁY, Z WYJĄTKIEM MIEJSC DO TEGO PRZEZNACZONYCH,

NIE UPRAWIAJ GRUNTU PRZY WAŁACH W ODLEGŁOŚCI CO NAJMNIEJ 3M OD WAŁU,

NIE SADŹ DRZEW NA WAŁACH,

NIE USZKADZAJ UMOCNIEŃ,

NIE STAWIAJ BUDYNKÓW, NIE KOP STUDNI, SADZAWEK, DOŁÓW ORAZ ROWÓW W ODLEGŁOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ 50M OD STOPY WAŁU.