header mini

KONTAKT

Prezes: 602184306

Z.Prezesa: 784085572

Naczelnik: 508272060

Z.Naczelnika: 691950585

Sekretarz: 506427733

Gospodarz: 693517640

Członek Zarządu: 507251249

Członek Zarządu: 535302120

header mini

logo osp

logo psp bez tla

header mini

FAJERWERKI

Petardy, rakiety, baterie, rzymskie ognie - choć służą rozrywce i są powszechnie dostępne, zawierają materiały wybuchowe. Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa może doprowadzić do wypadku. Przypominamy o zasadach zakupów i używania fajerwerków.

Noc sylwestrowa - w tym czasie na terenie Unii Europejskiej dochodzi do kilkuset poparzeń, zranień i pożarów, a nawet wypadków śmiertelnych. Najwięcej ofiar (80%) stanowią mężczyźni w wieku 19-50 lat. Najczęstsze obrażenia to oparzenia i skaleczenia głowy i rąk, urazy oczy i uszkodzenia słuchu. Przyczyną większości tych zdarzeń jest niewłaściwe użytkowanie fajwerków i nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa. UOKiK (Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów) wspólnie z policją i Instekcją Handlową przypomina o zasadach, które pozwolą uniknąć przykrych zdarzeń i bawić się bezpiecznie.

Fajerwerki - zachowaj ostrożność

Pamiętaj, że fajerwerki są materiałami wybuchowymi, dlatego muszą być używanie ostrożnie i zgodnie z instrukcją. Warto przestrzegać najważniejszych zasad korzystania z fajerwerków:

Kupujesz - sprawdź, czy:

1. Obudowa nie posiada żadnych wad mechanicznych (pęknięcia, przerwania, wgniecenia, wybrzuszenia) oraz czy nie wysypuje się mieszanina pirotechniczna.

2. Elementy składowe są dobrze ze sobą połączone, nie przesuwają się i nie wypadają.

3. Lont jest zabezpieczony pomarańczową osłoną lub opakowaniem.

4. Podana jest nazwa producenta wraz z danymi adresowymi.

5. Instrukcja obsługi napisana jest w języku polskim i zawiera co najmniej informację o sposobie odpalenia oraz niezbędne ostrzeżenia.

Używasz - pamiętaj:

1. Upewnij się, że strzelanie w wybranym miejscu i czasie  jest dozwolone. W wielu miejscowościach obowiązują lokalne rozporządzenia, które ograniczają możliwość korzystania z wyrobów pirotechnicznych, np. tylko w nocy sylwestrową.

2. Czytaj instrukcję. Bezwzględnie przestrzegaj zaleceń producenta. Zwróć uwagę na ostrzeżenia.

3.Zachowaj bezpieczną odległość - jest ona podana w instrukcji obsługi. Nigdy nie pochylaj się nad ładunkiem.

4. Wybierz miejsce, w którym korzystjąc z fajerwerków nie zrobisz nikomu krzywdy i niczego nie zniszczysz. Sprawdź, czy na drodze ładunku nie znajdują się drzewa lub linie energetyczne.

Sprzedaż wyrobów pirotechnicznych nieletnim, użytkowanie fajerwerków w sposób niebezpieczny czy zakłócanie porządku zgłoś policji.

Gdy doszło do wypadku, wezwij służby ratownicze: straż pożarna, pogotowie.

Wymagania dla organizatorów imprez z udziałem ponad 50 osób, w tym bali sylwestrowych

Organizator powinien uwzględnić m.in. takie elementy jak:

- warunki ewakuacji ludzi (co najmniej dwa wyjścia ewakuacyjne z pomieszczeń) - drogi powinny być drożne,

- wykończenie wnętrz - nie powinno używać się materiałów i wyrobów łatwo zapalnych (bezwzględny zakaz stosowania na drogach ewakuacyjnych materiałów luźno zwisających i wyborów budowlanych łatwo zapalnych)

- sprawność działania urządzeń przeciwpożarowych (systemów sygnalizacji pożarowej, stałych urządzeń gaśniczych, gaśnic),

- zapewnienie dostępu do gaśnic i wyjść ewakuacyjnych,

- oznakowanie dróg ewakuacyjnych,

- znajomość przez pracowników obsługi i służb ochrony obiektu zasad postępowania na wypadek powstania pożaru (w szczególności zasad organizacji i prowadzenia ewakuacji i sposobów alarmowania PSP oraz służbom ratowniczych),

- Drożne drogi dojazdowe dla samochodów ratowniczych.