header mini

KONTAKT

Prezes: 602184306

Z.Prezesa: 784085572

Naczelnik: 508272060

Z.Naczelnika: 691950585

Sekretarz: 506427733

Gospodarz: 693517640

Członek Zarządu: 507251249

Członek Zarządu: 535302120

header mini

logo osp

logo psp bez tla

header mini

NAJWAŻNIEJSZE NUMERY ALARMOWE


112 EUROPEJSKI NUMER ALARMOWY


997- POLICJA

998- STRAŻ POŻARNA

999- POGOTOWIE RATUNKOWE

986- STRAŻ MIEJSKA

991- POGOTOWIE ENERGETYCZNE

992- POGOTOWIE GAZOWE

993 POGOTOWIE CIEPŁOWNICZE

994 POGOTOWIE WODNO KANALIZACYJNE

601-100-100- WOPR

601-100-300- GOPR/TOPR

Gmina i Miasto Czerwionka- Leszczyny

Komisariat Policji- 32 43 11 000

Straż Miejska- 32 43 11 928

 Komenda Miejska Policji w Rybniku- 32 42 95 200

Państwowa Straż Pożarna w Rybniku- 32 43 95 800

Zarząd Dróg i Służby Komunalne- 32 42 77 543

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji- 32 43 11 457

Ośrodek Pomocy Społecznej- 32 431 20 39; 32 43 11 166

Urząd Gminy i Miasta- 32 429 59 11; 32 43 11 760

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności- 32 42 95 956

Pogotowie Gazowe w Rybniku- 32 42 23 419

Zarząd Dróg Powiatowych w Rybniku- 32 42 27 478

Pogotowie Energetyczne TAURON- 32 30 30 991

Całodobowe Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Rybniku 32 42 21 000

Powiatowy Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku 32 42 21 111

ORANGE Całodobowa Linia Interwencyjna- 801-505-505

Punkt Informacji Drogowej GDDKiA- 32 25 96 706

Punkt Obsługi Autostrady- 32 25 96 706